Členové

Členové Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu aplikovaného výzkumu (RAV) ke dni 8. září 2009:

 1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
  IČ 44994575, se sídlem Líšeňská 33a, Brno, 636 00,
  zast. prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA, ředitelem
 2. Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i.,
  IČ 86652028, se sídlem Jablonecká 41, Liberec 5, 460 01,
  zast. Ing. Martinem Klozem, CSc., ředitelem
 3. Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.,
  IČ 00237752, se sídlem U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 150 00,
  zast. Ing. Helenou Šebkovou, CSc., ředitelkou
 4. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
  IČ 48546054, se sídlem Nerudova 257/3, Praha 1, 11850,
  zast. doc. Ing. Petrem Drulákem, Ph.D., ředitelem
 5. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  IČ 00025950, se sídlem Jeruzalémská 9, Praha 1, 116 00,
  zast. RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D., ředitelem
 6. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
  IČ 00020702, se sídlem Strnady 136, Jíloviště, 252 02,
  zast. Doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc., ředitelem
 7. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
  IČ 00027049, se sídlem Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27,
  zast. Ing. Jiřím Hladíkem, Ph.D., ředitelem
 8. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.,
  IČ 00027022, se sídlem Radiová 7/1285, Praha 10 - Hostivař, 102 31,
  zast. Ing. Slavomírou Vavreinovou, CSc., ředitelkou
 9. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,
  IČ 45773009, se sídlem Palackého nám. 4, Praha 2, 128 01,
  zast. doc. Ing. Ladislavem Průšou, CSc., ředitelem
 10. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,
  IČ 00027006, se sídlem Drnovská 507, Praha 6-Ruzyně, 161 06,
  zast. Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem
 11. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
  IČ 00027073, se sídlem Květnové nám. 391, Průhonice, 252 43,
  zast. doc. Ing. Ivo Táborem, CSc., ředitelem
 12. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.,
  IČ 00027162, se sídlem Hudcova 70, Brno, 621 00,
  zast. Prof. MVDr. Břetislavem Koudelou, CSc., ředitelem
 13. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.,
  IČ 00020711, se sídlem Podbabská 30/2582, Praha 6,
  zast. Mgr. Markem Riederem, ředitelem
 14. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,
  IČ 00027031, se sídlem Drnovská 507, Praha 6-Ruzyně, 161 01,
  zast. Ing. Marekem Světlíkem, Ph.D., ředitelem
 15. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,
  IČ 00027014, se sídlem Přátelství 815, Praha Uhříněves, 104 00,
  zast. Doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem
Copyright © 2009 Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz