Úvod

Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV) sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji.

Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. K naplnění tohoto poslání vykonává činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum.

Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice se stává přirozeným partnerem orgánů státní správy i samosprávy.

 

 

Copyright © 2009 Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz